De BPM bij import van een auto

Alles wat je moet weten


Wat is de BPM eigenlijk?

De BPM is een van de belastingen welke door de overheid wordt geheven. BPM staat voor Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen. In principe wordt op elk motorrijtuig wat op de Nederlandse weg wordt gebracht naast BTW ook BPM geheven. Dit gebeurt zodra het motorrijtuig een Nederlands kenteken krijgt. Ook geldt de BPM voor kampeerauto´s, motorscooters en quads. Zoals gebruikelijk zijn er ook uitzonderingen en vrijstellingen, bijvoorbeeld voor taxi´s. De BPM-inkomsten is een aanzienlijk onderdeel van de begroting van de overheid. In 2018 was dit ruim 2 miljard euro. Op deze pagina vind je alles wat je moet weten over de BPM calculatie bij de import van een auto.


Wanneer moet je aangifte doen bij import?

Wil je bijvoorbeeld een auto importeren dan moet er aangifte worden gedaan voor de BPM (1). Dit geldt in alle gevallen, dus ook als je van tevoren al weet dat het bedrag nihil zou zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bedrijfsauto´s. Zonder aangifte van de BPM zal de RDW geen NL-kenteken afgeven (2). Op de BPM kan je besparen, want deze schrijft af in de tijd. Het te betalen bedrag wordt per auto vastgesteld. Zelf ben je verantwoordelijk voor de aangifte en berekening.


Hoe kan ik besparen op de BPM?

Het berekenen van de BPM is niet zo eenvoudig als het lijkt. In de afgelopen jaren heeft de belastingdienst regelmatig het regime gewijzigd. Dit brengt met zich mee dat er verschillende berekenings-grondslagen zijn, afhankelijk van het jaar van eerste toelating. Daarnaast zijn er vele manieren om de BPM te berekenen, welke door de belastingdienst worden geaccepteerd. De meest gunstige uitkomst mag worden gebruikt voor de aangifte. Een juiste toepassing hiervan betekent dat je in vele gevallen flink kan besparen op de BPM.


BPM berekenen

Voor een gebruikte auto met een eerste toelating vanaf 2013 wordt de volledige BPM berekend over de CO2 uitstoot (3). In de jaren 2008-2012 werd de BPM berekend over de CO2 uitstoot en netto catalogusprijs. Voor 2008 wat dit alleen de netto catalogusprijs. Ook gelden er afhankelijk van het jaar nog toeslagen, kortingen en/of vrijstellingen. Bij een motor (4) of camper (5) wordt de BPM altijd berekend aan de hand van de netto catalogusprijs. Over de bruto BPM wordt vervolgens een korting verleend op basis van een afschrijving in de tijd. Hiermee wordt het uiteindelijk te betalen bedrag vastgesteld, de zogenaamde rest BPM.

Vaak wordt gedacht dat het meest recente BPM-regime moet worden gebruikt voor de berekening. Dit is niet waar, de meest gunstige methode mag worden gekozen vanaf datum eerste toelating tot datum aangifte. Daarnaast kan voor de berekening van de betalen BPM gebruikt gemaakt worden van de afschrijvingstabel, koerslijst of taxatie.


Gratis BPM calculator?

Wie een auto wil importeren gaat al snel het Internet op, op zoek naar een BPM-calculator. En die zijn er in overvloed te vinden. Direct duidelijk zal worden dat de uitkomsten verschillend zijn. Dat is ook niet zo vreemd. Omdat de BPM per auto specifiek moet worden berekend, is er sprake van maatwerk. Dat laat zich moeilijk in een algemene tool op Internet vangen.

Zeker voor jonge auto’s is veel voordeel te behalen door gebruik te maken van de voordeligste berekening wijze. Het voordeel kan oplopen tot een besparing van wel duizenden euro’s. Wij hebben bij Autoclick hier al ruim 18 jaar ervaring mee. We beschikken over de juiste kennis en tools. Het is absoluut lonend gebruik te maken van een specialist, dit betaalt zich altijd terug. Zo betaal je altijd de laagste BPM zonder de regels van de fiscus te overtreden. Voor een BPM calculatie kan je gebruik maken van onze gratis kostenberekening.


De Belastingdienst helpt je niet

belastingdienst helpt nietOp de site van de belastingdienst is ook informatie te vinden over hoe aangifte te doen. Het aangifteformulier kan je downloaden en dan begint de uitdaging. Er moet een BPM calculatie / berekening worden gemaakt, je mag de voordeligste uitkomst kiezen. Maar hoe doe je dat? Je kan de belastingtelefoon bellen maar daar krijg je zeker niet alle informatie. Gebruik maken van de forfaitaire afschrijvingstabel, welke de fiscus adviseert, is in vele gevallen niet de voordeligste methode. Uiteindelijk is de fiscus gebaat bij een zo hoog mogelijke BPM-opbrengst. Als je de instructies van de belastingdienst volgt is de kans groot dat je te veel betaald.


Een gebruikte auto nieuw voor de BPM?

Inderdaad een gebruikte auto kan toch als nieuw worden gezien voor de vaststelling van de BPM volgens de regels van de belastingdienst. Dat klinkt merkwaardig, zeker ook wetende dat de belastingdienst andere regels voor de BTW hanteert. Bij import is de auto nieuw voor de BPM als deze minder dan 3.000 kilometer op de teller heeft of jonger is dan 3 maanden. Dan dient dus het bruto BPM-bedrag betaald te worden en geldt er geen afschrijving op basis van leeftijd.

Er worden met de regelmaat procedures tegen de fiscus hierover aangespannen met wisselend succes (6). Om zeker te zijn kan je er het beste voor zorgen dat de auto op het moment van aanschaf meer dan 3.000 heeft gelopen en minstens 3 maanden oud is. Let ook op de regelgeving van de BTW en voorkom hiermee dat je duizenden euro’s (onverwacht) te veel moet betalen.


BPM berekenen, de forfaitaire afschrijvingstabel

De forfaitaire afschrijvingstabel geeft het percentage weer dat een auto afschrijft op de bruto BPM per maand (7). Dit is niet een vast percentage voor iedere maand maar is afhankelijk van de leeftijd. Hiermee kan je bij import de rest BPM uitrekenen, het bedrag wat je moet betalen. Deze methode zal worden geadviseerd door de fiscus maar is in vele gevallen nadelig. Hierdoor betaal je te veel BPM. Deze methode houdt geen rekening met de werkelijke waarde van je auto.


BPM berekenen, de koerslijst

Een methode die wel rekening houdt met de waarde van je auto is de koerslijst. (8). Hierbij moet je de gegevens invullen over je auto tot in detail. Onder andere alle gemonteerde opties en kilometerstand worden meegenomen. Berekend wordt wat de auto nieuw gekost heeft en wat de handelaars-waarde nu is. Zo wordt de werkelijke afschrijving van de auto vastgesteld, welke ook voor de BPM mag worden gebruikt. Er zijn meerdere koerslijsten welke de fiscus accepteert. De voordeligste mag worden gebruikt. Het grootste voordeel, vaak duizenden euro’s, wordt behaald bij jonge import auto’s.


BPM berekenen, de taxatie

Er zijn ook auto’s welke worden geïmporteerd met een daadwerkelijke schade. Of auto’s met aanzienlijk meer gebruikssporen als passend bij een dergelijke auto van gelijke leeftijd en kilometers. In deze gevallen is het vaak zinvol een taxatie te laten maken (9). Als de uitkomst daarvan is dat de afschrijving op de BPM hoger is dan alle andere methodes, dan is het vanzelfsprekend zinvol deze methode te gebruiken. De fiscus stelt wel voorwaarden waaraan een dergelijke taxatie moet voldoen.


Gegarandeerde totaalprijs

In onze dienstverlening werken wij met een vaste eindprijs waarin de BPM is opgenomen. Ook zijn op basis van vooraf overeengekomen afspraken andere kosten hierin opgenomen, zoals transport, keuring RDW, leges, tenaamstelling, kentekenplaten en andere zaken. Zo komt je dus nooit voor verrassingen te staan. Alle afspraken worden vastgelegd in een duidelijke opdrachtbevestiging.


Zoekmachine en gratis kostenberekening

Als je gebruik maakt van onze zoekmachine, dan is in de prijsstelling alle kosten opgenomen. Dit zijn dus door ons vooraf berekende rijklaar prijzen op NL-kenteken voor auto’s die wij op basis van onze criteria vooraf geselecteerd hebben. Wij verzorgen dan het totale traject van selectie, aankoop tot en met aflevering in NL. Als je zelf een auto gevonden hebt, kan je een gratis BPM calculatie aanvragen, maak dan gebruik van ons gratis importadvies. Deze is kosteloos en geheel vrijblijvend. Zo heb je een gegarandeerde totaalprijs en voorkom je verrassingen.

Er is een keuze uit ruim 100.000 betaalbare en luxe import auto’s uit Duitsland


BPM voor een nieuwe auto

Als je een nieuwe auto wilt importeren, dan dient het bruto BPM-bedrag betaald te worden. Ook dit kan in voorkomende gevallen interessant zijn. Dit bedrag komt bovenop de kostprijs die je al betaald hebt. Als de totaalprijs lager is dan de catalogusprijs inclusief opties in Nederland dan is dit toch voordelig. Bij een nieuwe auto is ook de BTW van belang. Hierover bestaat een aparte regelgeving bij de fiscus. Voorkomen moet worden dat je tweemaal de BTW moet betalen. Meer informatie hierover kan je vinden op onze auto-import Duitsland pagina.


Invoering WLTP-cyclus en BPM

Voorheen werd de BPM berekend aan de hand van de CO2-uitstoot gebaseerd op de NEDC-cyclus (New European Driving Cycle). Deze CO2 uitstoot wordt voor elke auto opgenomen in het typegoedkeuring document, een soort geboortebewijs.  In september 2017 werd een nieuwe meetmethode ingevoerd, de zogenaamde WLTP-cyclus (World Wide Harmonized Light Vehicle Test Procedure). De WLTP resulteert in een hogere CO2 waarden, dus een hogere BPM. De overheid heeft gekozen voor een overgangsperiode waarbij de WLTP-waarden worden teruggerekend naar zogenaamde NEDC 2.0-waarden (10).

De overgangsperiode is bedacht om geen verschil in BPM te laten ontstaan voor auto’s die nog voorzien zijn van oude NEDC-waarden versus auto’s met de nieuwe WLTP-waarden. Daardoor zijn de BPM-tabellen niet gewijzigd. Echter in de praktijk pakte dit anders uit. De zogenaamde NEDC 2.0-waarden zijn tot 20% hoger dan de oude NEDC-waarden. Daarmee is dus een scheefgroei ontstaan en kreeg de staatskas extra BPM-inkomsten binnen.


BPM valt vanaf 2020 nog hoger uit

Vanaf juli 2020 worden de BPM-waarden berekend op basis de WLTP-waarden. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de gevolgen hiervan. Als de BPM-tabellen niet worden aangepast, zal dit leiden tot een hogere BPM. Dit is in tegenspraak met de belofte van de overheid dat de overgang budgetneutraal zou verlopen. Dit kan voor een auto enige honderden tot wel meer dan duizend euro extra BPM betekenen. Volgens de RAI Vereniging (11) en de BOVAG (12) leidt dit tot een flinke stijging van de prijzen. Het gevolg hiervan is dat verkoopcijfers onder druk komen te staan.

Overigens betwist de staatssecretaris deze gedachte. Onderzoek van TNO (13) in opdracht van de minister zou aantonen dat de beweringen niet kloppen. De RAI Vereniging en de BOVAG kunnen zich niet vinden in de uitkomst van het TNO-onderzoek. Andere onderzoeken van onder andere autodata leverancier JATO en ook de informatie van autofabrikanten zou daarop wijzen. Het laatste is daar dus nog niet over gezegd.


BPM-opbrengst naar recordhoogte; autokoper kiest voor occasion

Het gevolg van de problematiek met de WLTP is dat vanaf 2020 structureel 200 miljoen euro extra (lees te veel) aan BPM betaald wordt. Daarnaast komt er tot half 2020 ruim 600 miljoen extra geld de schatkist binnen. De verschillen in CO2-uitstoot zijn het grootst bij de kleine auto’s, bij de grotere is dit iets minder.

In de praktijk blijkt dat er steeds meer BPM betaald wordt. Het vorige kabinet beloofde nog de BPM tot 2021 met 15% af te bouwen. Hierdoor wordt het steeds aantrekkelijker een gebruikte auto uit het buitenland te halen. Daar valt immers een besparing op de BPM te halen en valt de auto goedkoper uit dan in Nederland. Al vele jaren zien we een toename in het aantal kopers wat voor een occasion de grens over gaat.


Import gebruikte diesels keldert

Door de vele schandalen, gesjoemel met uitstoot cijfers is de diesel behoorlijk in het verdomhoekje geraakt. Ook op de tweedehands markt hebbend de diesels het moeilijk. Alleen het zakelijke segment lijkt hier nog aan te ontkomen. De milieuzones die verschillende steden hierop nahouden, hebben ook duidelijk zijn invloed.

Met name de kleinere auto’s worden geraakt, daar zien we dat de markt voor gebruikte auto’s verschuift naar benzine modellen.  Dit geldt ook voor de import auto’s. Een verschil is te zien bij de grotere modellen zoals SUV’s. Bij deze auto’s liggen de brandstofkosten voor een diesel vaak een stuk lager dan voor benzine. Deze auto’s komen nog steeds in grote aantallen als diesel de grens over. Overall is de import van dieselauto’s met ruim 40% gedaald (14).


Tot slot gratis importadvies

Iets wat in eerste instantie eenvoudig lijkt, is best wel een ingewikkelde problematiek. De huidige situatie brengt met zich mee dat je voor een import auto specifiek per situatie moeten kijken naar de plussen en minnen. Evident is dat er voordeel te behalen valt op BPM-gebied. Voor particulieren en ondernemers die hier niet dagelijks mee te maken hebben, is het raadzaam een specialist te raadplegen. Wij bij Autoclick hebben ruim 19 jaar ervaring als volledig onafhankelijk importspecialist. Onze dienstverlening beperkt zich niet tot alleen auto’s uit Duitsland. Ook regelmatig halen we auto’s uit andere Europese landen als Oostenrijk, Denemarken, Zweden, België, Frankrijk, Spanje en overige. Voor meer informatie over de BPM calculatie of het vinden van een import auto kan je gebruik maken van het gratis importadvies of onze gratis zoekopdracht.

Wat is jou ervaring met het berekenen van de BPM? Laat een reactie achter.

Waardevol artikel? Doe ons een plezier en deel het artikel op sociale media.

Bronnen:     www.rdw.nl    www.belastingdienst.nl    www.rechtspraak.nl    www.rijksoverheid.nl   www.bovag.nl   www.raivereniging.nl    www.automobielmanagement.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *