Fiscale gevolgen stuwen auto import omhoog

25 oktober 2016


Aan het einde van het eerste halfjaar publiceerde het CBS cijfers over de import van tweedehands auto’s in 2015. Opnieuw zijn de aantallen toegenomen. In vergelijking met vijf jaar geleden gaat het om een toename van zelfs rond de 60%! Een feit is wel dat de handel in gebruikte auto’s veel minder cyclisch is dan de verkoop van nieuw auto’s. Maar dat verklaart slechts gedeeltelijk die forse importgroei. Het zijn namelijk vooral fiscale invloeden die de import omhoog stuwden.

Zakelijke rijder versus occasionkoper

De grootste fiscale drijfveer is vanouds het verschil in fiscaal regime tussen Nederland en andere EU-landen, vooral Duitsland. En de afgelopen jaren kwamen daar de fiscale stimuleringsmaatregelen van de Nederlandse overheid voor zuinige auto’s bovenop. Die maatregelen hebben namelijk als neveneffect dat er in toenemende mate een mismatch is ontstaan tussen de vraag naar occasions en het aanbod. Waar de keuze van de zakelijke rijder de afgelopen jaren vooral fiscaal gedreven was, gelden voor de occasionkoper immers heel andere motieven – alleen al door het feit dat de fiscale voordelen dan grotendeels niet meer van toepassing zijn. Logisch dus dat bij een gebrek aan aanbod de internationale handel in occasions opbloeit.

Minder mismatch?

De Nederlandse overheid heeft de fiscale regelgeving rond zuinige auto’s inmiddels aangescherpt. Dit zal op termijn resulteren in een ander aanbod aan occasions op de Nederlandse markt en wellicht minder mismatch. Op korte termijn zal de internationale handel in occasions onverkort doorgaan.