Informatie of vragen?


Indien je meer informatie over Autoclick wil of vragen hebt, dan kan je een e-mail sturen aan info@autoclick.nl. Autoclick zal je e-mail zo spoedig mogelijk behandelen.


Verkoop en leveringsvoorwaarden

De algemene verkoop en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle opdrachten en overeenkomsten, gesloten tussen Autoclick en haar opdrachtgevers niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met betrekking tot koop, aankoopbemiddeling, verkoopbemiddeling, reparatie en onderhoud van auto’s, onderdelen en toebehoren daarvoor. Je kan deze downloaden door hier te klikken.

Privacybeleid

Autoclick respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Autoclick heeft een privacybeleid opgesteld. Je kan deze downloaden door hier te klikken.


Disclaimer

De site van Autoclick is met veel zorg samengesteld en wordt zo veel als redelijkerwijs mogelijk up to date gehouden. Het kan echter voorkomen dat de site, door typefouten of anderszins, onjuistheden bevat of niet volledig is. De inhoud van de site kan niet gezien worden als een aanbod waarvan de acceptatie leidt tot het tot stand komen van een opdracht of overeenkomst. Autoclick behoud zich het recht voor zonder opgaaf van reden of zonder reden een opdracht te weigeren.