Km-heffing ter ziele

19 maart 2010


DEN HAAG – Automobilisten hangt de dreiging van peperdure tolpoorten boven het hoofd. Nu de kilometerheffing in de Tweede Kamer in de ijskast is gezet “zien ambtenaren op enkele Haagse ministeries hun kans schoon”, waarschuwt demissionair minister Eurlings (Verkeer). Hij deed zijn alarmerende oproep gisteren na het debat waarin zijn partijgenoot Kamerlid Koopmans namens de CDA-fractie definitief afrekende met het wetsvoorstel voor de kilometerheffing. “Tolheffing is voor sommige ministeries zeer aantrekkelijk om het gapende gat in de schatkist te vullen”, zegt Eurlings. “Onder het mom van files bestrijden, klinkt dat wellicht redelijk. Maar met één beweging klop je automobilisten zo nog meer geld uit de zak. Terwijl zij al te veel de melkkoe zijn.” Dat ook het CDA zijn plan nu afwijst, deert Eurlings niet. “Het is onbelangrijk of het er exact zo uit komt te zien. Van belang is het principe van eerlijkheid. Deze kilometerheffing leverde de staat geen cent extra op. Ik zal me daarom, ook als oud-minister, laten horen wanneer als een duveltje uit een doosje straks alsnog tolpoorten verschijnen die de automobilist wel meer gaan kosten.” Onbegrip bij burgers over de wijzigingen in autobelastingen is voor Koopmans de reden om Eurlings’ wetsvoorstel alsnog de rug toe te keren. “Ik ben nog geen burger tegengekomen die het begrijpt dat we de aanschaftaks bpm afbouwen, maar tegelijkertijd de motorrijtuigenbelasting mrb laten stijgen. Heel veel mensen vinden dat niet eerlijk”, zegt het Kamerlid. Op de lange termijn is volgens Koopmans wel degelijk een vorm van beprijzing van verreden autokilometers noodzakelijk. “Zeker als er nog twee miljoen auto’s bij komen. Maar deze kilometerheffing is niet de juiste weg.” Het stopzetten van de voorbereidingen voor de kilometerheffing betekent dat zo’n 130 mensen op het ministerie van Verkeer en Waterstaat hun baan verliezen. De proef met de spitsheffing in Amsterdam gaat wel door.