Onenigheid in Den Haag

2014


Bronnen in Den haag melden dat VVD en PVDA onenigheid hebben over de nieuwe fiscale koers voor auto’s en over de wijzigingen van de maatregelen om de verkoop van schone auto’s te stimuleren. De VVD eiste dat de hervorming van de autobelastingen geen bezuiniging moest zijn. Geld dat linksom bespaard zou moeten worden, moest rechtsom weer terugvloeien naar de automobilist. De PvdA stelde naar verluidt voor om de aanschafbelasting (BPM) dan af te schaffen en tegelijkertijd de motorrijtuigenbelasting (MRB) te verhogen. Dat schoot de VVD in het verkeerde keelgat, want MRB wordt door alle automobilisten betaald en de BPM alleen door aanschaffers van een nieuwe auto. En dat zou tevens betekenen dat auto-eigenaren die dit jaar of de afgelopen jaren een nieuwe auto hebben aangeschaft, en daar dus BPM over hebben betaald, er de komende jaren een flink verhoogde motorrijtuigenbelasting voor moeten betalen.

Zo als het er nu naar uitziet, wordt de herziening van de autobelastingen nu onderdeel van de herziening van het complete belastingstelsel. De nota van wijziging op het Belastingplan 2015 met de noodzakelijke aanpassingen voor het zogenoemde tussenjaar 2016 zal Wiebes volgende week bekendmaken. Verwacht wordt dat Wiebes de knoppen wat aandraait, daarmee de C02-grenzen verlaagd.