Overgangsregeling bijtelling, wijzigingen per 2015

3 september 2014


Op 1 januari 2014, 1 januari 2013 en op 1 juli 2012 zijn de normen voor de 14%- en 20%-bijtellingscategorie aangescherpt. Ook per 1 januari 2015 zullen de normen aangescherpt worden. In 2015 geldt dan voor benzine- en dieselauto’s dezelfde norm.

Voor auto’s die vanaf 1 juli 2012 tenaam zijn gesteld, geldt de evt. verlaagde bijtelling gedurende 60 maanden vanaf de maand na de eerste tenaamstelling van de auto. Die verlaagde bijtelling is gekoppeld aan het voertuig, zodat ook een nieuwe berijder van die auto recht houdt op de lagere bijtelling zolang de maximale periode van 60 maanden nog niet verstreken is.

Voor auto’s met een eerste tenaamstelling vóór 1 juli 2012 geldt een andere overgangsregeling: Op auto’s die voor 1 juli 2012 ter beschikking zijn gesteld en waarvoor toen een verlaagd bijtellingspercentage gold, houdt de berijder recht op dat lagere percentage, ook als in latere jaren de CO2-grenzen worden bijgesteld. Dat lagere percentage blijft ook gelden voor auto’s die al voor 1 juli 2012 op naam staan van een eigenaar, bijvoorbeeld een leasemaatschappij of werkgever, en daarna aan een andere berijder ter beschikking worden gesteld.
Wisselt een auto met een eerste tenaamstelling van voor 1 juli 2012 na 1 juli 2012 van eigenaar en tevens van berijder, dan geldt de verlaging van de bijtelling nog gedurende maximaal 60 maanden te rekenen vanaf 1 juli 2012. De verlaagde bijtelling op zo’n gebruikte auto geldt dan voor die nieuwe eigenaar/berijder nog tot 1 juli 2017.

Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van niet meer dan 50 gr/km die uiterlijk in 2013 tenaam zijn gesteld, geldt gedurende 60 maanden een bijtellingspercentage van nihil.
Voor auto’s die voor het eerst te naam worden gesteld in 2014 en 2015 geldt gedurende 60 maanden een 7%-bijtelling bij een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram/km en 4% bij een uitstoot van 0 gram/km.