Planbureaus: schrappen bpm is riskant

13 mei 2008


DEN HAAG, Het afschaffen van de bpm in ruil voor de kilometerheffing maakt de welvaart van Nederland niet groter maar kleiner. Dat becijferen, volgens de Volkskrant, het Centraal Planbureau, het Milieu en Natuur Planbureau en het Ruimtelijk Planbureau in een nog vertrouwelijk rapport. De conclusie is opmerkelijk, omdat voor de autobranche afschaffing van de bpm een harde voorwaarde is om invoering van de kilometerheffing te steunen. De planbureaus vrezen dat versleuteling van de bpm in de kilometerheffing autorijden zo duur maakt dat burgers de auto te vaak zullen laten staan. Voor de economie belangrijke ritten zullen dan mogelijk minder vaak worden gereden, met alle gevolgen van dien. Daarentegen zou enkel de vervanging van de motorrijtuigenbelasting door de kilometerheffing al leiden tot vermindering van de files. In de plannen van minister Eurlings (Verkeer) wordt in 2016 de motorrijtuigenbelasting (mrb) vervangen door een kilometerheffing. Of de bpm-belasting op nieuwe auto’s ook moet vervallen, is onderwerp van debat. De autobranche vindt van wel en wordt gesteund door onder meer het CDA en de VVD.