Tarieven BPM wijzigen

1 juli 2012


De CO2-grenzen in de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen zijn per 1 juli 2012 doorgevoerd. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s. Met ingang van 1 juli 2012 is er een vierde schijf in de tariefstructuur van de BPM. Hierdoor zullen de ‘slurpers’ zwaarder belast worden. Het huidige onderscheid in CO2-grenzen voor benzine en diesel verdwijnt. De komende jaren groeien deze grenzen langzaam naar elkaar toe. Vanaf 2015 wordt er geen onderscheid meer gemaakt en gelden in de BPM voor benzine- en dieselauto’s dezelfde CO2-grenzen en CO2-tarieven. De huidige vaste toeslag in de BPM voor dieselauto’s ter compensatie van het accijnsvoordeel dat een dieselauto geniet, is met ingang van 1 juli 2012 omgezet in een CO2-afhankelijke dieseltoeslag. De CO2-afhankelijke dieseltoeslag gaat uit van een tarief per gram CO2-uitstoot boven de 70 gr/km. Dit houdt in dat vanaf 1 juli 2012 voor dieselauto’s met een CO2 -uitstoot van minder dan 92 gr/km maar meer dan 70 gr/km niet langer volledige vrijstelling BPM geldt; wel vrijstelling van de basis van de BPM, geen vrijstelling van de dieseltoeslag. De volledige vrijstelling zal slechts gaan gelden voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van hooguit 70 gr/km.