CO2 uitstoot auto

De CO2 uitstoot van een auto zegt iets over de mate van vervuiling. De heffing van de BPM wordt hiermee berekend. De CO2 uitstoot wordt berekend met de NEDC methode. Vanaf juli 2020 geldt er een nieuwe berekeningsmethode voor de CO2 uitstoot, de zogenaamde WLTP methode.

Tarieven BPM wijzigen

1 juli 2012 De CO2-grenzen in de Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (BPM) worden aangescherpt. De eerste aanscherping van de CO2-grenzen zijn per 1 juli 2012 doorgevoerd. Daarna vindt een jaarlijkse aanpassing plaats per 1 januari (vanaf 1 januari 2013). Er blijft een vrijstelling bestaan voor de meest zuinige auto’s. Met ingang van 1 juli …

Tarieven BPM wijzigen Lees verder »